Φύση και Οικισμός

Μονοήμερο πρόγραμμα προσαρμοσμένο για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου.   Αριθμός μαθητών:32

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του προγράμματος

8.30-9.30

Στο αμφιθέατρο:  Καλωσόρισμα, ενημέρωση για την περιοχή, τις δραστηριότητες του  κέντρου και παρουσίαση του προγράμματος.

9.30-10.30

Παιχνίδια γνωριμίας, σύσφιξης σχέσεων, χωρισμός  σε  ομάδες, παραλαβή εξοπλισμού,  μετάβαση στο πεδίο

10.30-12.00

Μελέτη πεδίου. Δραστηριότητες  παρατήρησης, εξερεύνησης, ανακάλυψης, συζήτηση, σύνθεση απόψεων

12.00-12.30

Διάλειμμα- Κολατσιό

12.30-13.45

Επιστροφή στο κέντρο, εργασία σε ομάδες, δημιουργική έκφραση

13.45-14.30

Παρουσίαση εργασιών, αξιολόγηση του προγράμματος
[/toggle]
Μονοήμερο πρόγραμμα προσαρμοσμένο για μαθητές Ε, ΣΤ Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου.  Αριθμός μαθητών:32

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του προγράμματος

8.30-9.30

Στο αμφιθέατρο: Καλωσόρισμα, ενημέρωση για την περιοχή, τις δραστηριότητες του  κέντρου και παρουσίαση του προγράμματος

9.30-10.30

Παιχνίδια γνωριμίας, χωρισμός  σε  ομάδες, παραλαβή εξοπολισμού, μετάβαση στον οικισμό του Καβάλου

10.30-12.00

Στο Μουσείο: Δραστηριότητες εξερεύνησης και ανακάλυψης των εκθεμάτων. Ερμηνείες και προσεγγίσεις

12.00-12.30

Διάλειμμα- Κολατσιό

12.30-13.45

Επιστροφή στο κέντρο, εργασία σε ομάδες, δημιουργική έκφραση.

13.45-14.30

Παρουσίαση εργασιών, αξιολόγηση του προγράμματος
Μονοήμερο πρόγραμμα προσαρμοσμένο για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α, Β, Γ, Δ   Δημοτικού

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του προγράμματος

8.30-9.30

Στο αμφιθέατρο:  Καλωσόρισμα, ενημέρωση για την περιοχή, τις δραστηριότητες του  κέντρου και παρουσίαση του προγράμματος.

9.30-10.30

Παιχνίδια γνωριμίας, σύσφιξης σχέσεων, χωρισμός  σε  ομάδες,  μετάβαση στον οικισμό του Καβάλου

10.30-12.00

Στο Μουσείο: Δραστηριότητες εξερεύνησης, ανακάλυψης  και δημιουργικής παρουσίασης των εκθεμάτων.

12.00-12.30

Διάλειμμα- Κολατσιό

12.30-13.45

Επιστροφή στο κέντρο, εργασία σε ομάδες, δημιουργική έκφραση

13.45-14.30

Παρουσίαση εργασιών, αξιολόγηση του προγράμματος
Μονοήμερο πρόγραμμα προσαρμοσμένο για μαθητές Ε, ΣΤ Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου.

 

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του προγράμματος

8.30-9.30

Στο αμφιθέατρο:  Καλωσόρισμα, ενημέρωση για την περιοχή, τις δραστηριότητες του  κέντρου και παρουσίαση του προγράμματος.

9.30-10.30

Παιχνίδια γνωριμίας, χωρισμός  σε  ομάδες, παραλαβή εξοπλισμού, μετάβαση στo φαράγγι της Μέλισσας

10.30-12.00

Περιβαλλοντικό μονοπάτι. Δραστηριότητες στο πεδίο

Το συνολικό μήκος της διαδρομής του μονοπατιού είναι 5.200 μ. 

12.00-12.30

Διάλειμμα- Κολατσιό

12.30-13.45

Εργασία σε ομάδες, δημιουργική έκφραση

13.45-14.30

Παρουσίαση εργασιών, αξιολόγηση του προγράμματος

 

[/accordian]

Μονοήμερο πρόγραμμα προσαρμοσμένο για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου.
Αριθμός μαθητών:32

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του προγράμματος

8.30-9.30

  Καλωσόρισμα, ενημέρωση για την περιοχή, τις δραστηριότητες του  κέντρου και παρουσίαση του προγράμματος.

9.30-10.30

Παιχνίδια γνωριμίας, σύσφιξης σχέσεων, χωρισμός  σε  ομάδες, παραλαβή εξοπλισμού,  μετάβαση στο πεδίο

10.30-12.00

Μελέτη πεδίου. Δραστηριότητες  παρατήρησης, εξερεύνησης, ανακάλυψης, συζήτηση, σύνθεση απόψεων

12.00-12.30

Διάλειμμα- Κολατσιό

12.30-13.45

Εργασία σε ομάδες, δημιουργική έκφραση

13.45-14.30

Παρουσίαση εργασιών, αξιολόγηση του προγράμματος

 

Εγώ και ο άλλος

Μονοήμερο πρόγραμμα προσαρμοσμένο για μαθητές Δ΄Ε΄ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού και Γυμνασίου, Λυκείου

Αριθμός μαθητών: 32

Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί και στο χώρο του σχολείου

 

Χρονοδιάγραμμα προγράμματος

9.00-9.15

Υποδοχή στο ΚΠΕ. Παιχνίδια γνωριμίας

9.15-10.15

Εισαγωγή – Θεωρητικό μέρος

10.15-10.30

Χωρισμός σε ομάδες

10.30-11.30

Παραλαβή φακέλου – Εργασία σε ομάδες

11.30-11.45

Διάλλειμα – Κολατσιό

11.45-12.45

Συζήτηση σύνθεση απόψεων

12.45-13.30

Παρουσίαση– Αξιολόγηση του προγράμματος

 

 

 

Η άκρη του νήματος….

Απ΄το αδράχτι στο ύφασμα

Μονοήμερο πρόγραμμα που απευθύνεται σε  μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, του γυμνασίου και του λυκείου

Ομάδες : 25 μαθητές

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του προγράμματος

9.00-9.15

Υποδοχή στο ΚΕΑ. Παιχνίδια γνωριμίας

9.15-10.15

Εισαγωγή – Θεωρητικό μέρος

10.15-10.30

Χωρισμός σε ομάδες

10.30-11.30

Εργαστήριο: Προετοιμασία του νήματος

11.30-11.45

Διάλλειμα – Κολατσιό

11.45-12.45

Εργασία στους αργαλειούς

12.45-13.30

Παρουσίαση των έργων – Συζήτηση – Αξιολόγηση του προγράμματος