Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Βιωματικό Σεμινάριο Εραστήριο με θέμα : «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία: Διδακτικές προσεγγίσεις στο Ανθρωπογενές Περιβάλλον» που διοργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σφακιωτών στις εγκαταστάσεις του, στο Σχολικό Κέντρο στα Λαζαράτα και στο Λαογραφικό Μουσείο του Καβάλου. […]