Τριήμερο πρόγραμμα προσαρμοσμένο για μαθητές Δημοτικού , Γυμνασίου, Λυκείου.

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του προγράμματος

Ημέρα 1η

15.30-16.30

Στο αμφιθέατρο: Καλωσόρισμα, ενημέρωση για την περιοχή, τις δραστηριότητες του κέντρου και παρουσίαση του προγράμματος.

16.30-17.30

Παιχνίδια γνωριμίας και οικοδόμησης εμπιστοσύνης, χωρισμός σε ομάδες, παραλαβή εξοπλισμού, μετάβαση στoν οικισμό τουΚαβάλου

17.30-19.30

Στο Μουσείο: Δραστηριότητες εξερεύνησης και ανακάλυψης των εκθεμάτων. Ερμηνείες και προσεγγίσεις

19.30

Μετάβαση στη Λευκάδα- Δείπνο- Ξεκούραση

Ημέρα 2η πρωί

9.00-9.30

Υποδοχή , παραλαβή εξοπλισμού

9.30-11.00

Μελέτη πεδίου. Δραστηριότητες παρατήρησης, εξερεύνησης, ανακάλυψης, συζήτηση, σύνθεση απόψεων

11.00-11.30

Διάλλειμα – Κολατσιό

11.30-13.00

Εργασία σε ομάδες, δημιουργική έκφραση

13.00-14.00

Παρουσίαση εργασιών

14.00-17.30

Γεύμα – ξεκούραση

Ημέρα 2η απόγευμα

17.30-19.30

Δραστηριότητες εξερεύνησης και ανακάλυψης.

Ερμηνείες και προσεγγίσεις

19.30- 20.30

Παρουσίαση εργασιών

20.30

Δείπνο- Ξεκούραση

Ημέρα 3η

9.00-9.30

Υποδοχή , παραλαβή εξοπλισμού

9.30-11.00

Μελέτη πεδίου. Δραστηριότητες παρατήρησης, εξερεύνησης, ανακάλυψης, συζήτηση, σύνθεση απόψεων

11.00-11.30

Διάλλειμα – Κολατσιό

11.30-13.00

Εργασία σε ομάδες, δημιουργική έκφραση

13.00-14.00

Παρουσίαση εργασιών, αξιολόγηση του προγράμματος

Αναχώρηση

Η επιλογή μας έγινε γιατί:

Όλοι γνωρίζουμε ότι η ζωή δημιουργήθηκε στο νερό. Όμως το υδάτινο περιβάλλον παραμένει ένα ξένο περιβάλλον που κυβερνάται από ασυνήθιστους κανόνες. Επίσης ξέρουμε ότι είναι ο πιο ζωτικός φυσικός πόρος. Όμως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι κινδυνεύουμε να το χάσουμε.

Η Λευκάδα ως νησί και μάλιστα του Ιονίου έχει μεγάλη εξάρτηση από το υδάτινο στοιχείο. Δεν είναι μόνο η θάλασσα που το περιβρέχει, είναι η λιμνοθάλασσα που υπάρχει στο βόρειο και ανατολικό άκρο της πόλης και που έχει καθορίσει την ιστορία της , έχει επηρεάσει την αρχιτεκτονική της, και έχει συμβάλει στην οικονομία της. Επίσης οι μεγάλες, συχνές και έντονες βροχοπτώσεις διαμόρφωσαν την χαρακτηριστική βλάστηση του νησιού. Στη διάρκεια του χειμώνα σχηματίζονται αρκετοί χείμαρροι στους οποίους βρίσκονται τα απομεινάρια νερόμυλων και νεροτριβών που στο παρελθόν εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των κατοίκων. Πολλά διάσπαρτα πηγάδια προμήθευαν τα νοικοκυριά με το πολύτιμο αυτό αγαθό το οποίο οι παλιοί κάτοικοι εκτιμούσαν έτσι ώστε το διαχειρίζονταν με σύνεση και με φειδώ. Οι στέρνες στα ορεινά χωριά , σχεδόν κάθε σπίτι και στέρνα, δείχνει την αειφορική αντίληψή τους.

Το πρόγραμμα του ΚΠΕ Σφακιωτών « Υδάτινες διαδρομές και διαχείριση» αξιοποιεί το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (λιμνοθάλασσα, νερόμυλοι, πηγάδια, στέρνες, καταρράκτης στο Νυδρί) ως εκπαιδευτικό εργαλείο και στοχεύει:

  • Να εξερευνήσουν οι μαθητές τη λιμνοθάλασσα και να αναγνωρίσουν τα βασικά είδη της πανίδας και της χλωρίδας
  • Να συγκρίνουν τα φυσικές και χημικές ιδιότητες του γλυκού νερού, του νερού στη λιμνοθάλασσα και στη θάλασσα και να διακρίνουν τους βασικούς ρύπους
  • Να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά των μεταναστευτικών πουλιών και να κατανοήσουν τη σχέση τους με το οικοσύστημα της περιοχής
  • Να εξασκηθούν στην ομαδική εργασία, στη συλλογή πληροφοριών, στη χρήση βιβλιογραφίας, σε μετρήσεις με τη χρήση διαφόρων οργάνων καθώς και να μπορούν να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
  • Να εντοπίσουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο υδάτινο στοιχείο και να διαπιστώσουν την διαχρονική αλληλεξάρτηση των ανθρώπινων πολιτισμών με τα υδατικά οικοσυστήματα
  • Να προτείνουν και να υιοθετήσουν τρόπους αειφορικής διαχείρισης του νερού

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

imera proti - deyteri imera deyteri imera triti