Πρόγραμμα σεμιναρίου

 

παρασκευή  7-12-2018

 

17.00- 17.15 Προσέλευση, εγγραφή, παραλαβή φακέλου
17.15-17.30 Καλωσόρισμα, Περίγραμμα & στόχοι του Σεμιναρίου Σταύρος Καλογερής

Υπεύθ. ΚΠΕ Σφακιωτών

 
17.30-17.50 Προγράμματα του ΚΠΕ Σφακιωτών Σταύρος  Καλογερής,

Αγγελική  Σούνδια,

Διονύσιος Ροντογιάννης,

Π.Ο. ΚΠΕ Σφακιωτών

 
17.50-18.20 Αειφορική διαχείριση του πολιτισμικού αγαθού στο σχολείο: Μέθοδοι και πρακτικές εφαρμογές Βίκυ Γκανάτσιου

Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου Ιονίων Νήσων

Εκπαίδευση για την αειφορία

 
18.20-18.40 Ανθρώπινα Δικαιώματα και ενεργός πολίτης στην εκπαίδευση για την αειφορία Κων/να Παναρίτου

Υπεύθ. Σχολ. Δραστηριοτ. ΔΔΕ Λευκάδας

 
18.40-19.00 Διάλειμμα
19.00- 19.20 Μνημεία και αρχαίοι οικισμοί στην υπηρεσία της σχολικής κοινότητας Γεράσιμος Χάνος

Υπεύθ. ΚΠΕ Ιθάκης

 
19.20-19.50 Παρουσίαση δειγματικής διδασκαλίας με τη μέθοδο της μεικτής μάθησης Αλέκος Βλάσσης

Υπεύθ. ΚΠΕ Κέρκυρας

Σοφία Βάρελη

Μέλος της Π.Ο. ΚΠΕ Κέρκυρας

 
19.50-20.10 Μουσείο Άγγελου Σικελιανού

Βιωματική προσέγγιση του οράματος ( θεωρητικό μέρος)

Καζολή Ανθή

Υπεύθ. Σχολ. Δραστηριοτ. ΔΠΕ Λευκάδας

 
20.10- 20.40 Νέες τεχνολογίες και  περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Αναπαράσταση του κάστρου της Αγίας Μαύρας

Μάρκος Σφέτσας

Απόφοιτος Ιονίου Πανεπιστημίου τμήματος Ήχου και Εικόνας

 
20.40-21.00 Ερωτήσεις, συζήτηση

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  8-12-2018

8.45-9.00 Προσέλευση χωρισμός σε ομάδες παραλαβή των φακέλων
Ομάδα Α Ομάδα Β
9.00-10.30 Μουσείο Άγγελου Σικελιανού

Βιωματική προσέγγιση του οράματος

Καζολή Ανθή

Υπεύθ. Σχολ. Δραστηριοτ. ΔΠΕ Λευκάδας

Υλοποιώντας ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο Κάστρο της Αγίας Μαύρας

Σταύρος  Καλογερής,

Αγγελική  Σούνδια,

Διονύσιος Ροντογιάννης,

Π.Ο. ΚΠΕ Σφακιωτών

10.30-12.00 Υλοποιώντας ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο Κάστρο της Αγίας Μαύρας

Σταύρος  Καλογερής,

Αγγελική  Σούνδια,

Διονύσιος Ροντογιάννης,

Π.Ο. ΚΠΕ Σφακιωτών

Μουσείο Άγγελου Σικελιανού

Βιωματική προσέγγιση του οράματος

Καζολή Ανθή

Υπεύθ. Σχολ. Δραστηριοτ. ΔΠΕ Λευκάδας

12.00-12.15 Διάλειμμα
12.15-14.00 Παρουσίαση εργασιών- συζήτηση- αξιολόγηση- κλείσιμο