Δείτε τον προγραμματισμό των επισκέψεων των σχολικών ομάδων στο ΚΠΕ Σφακιωτών για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2018

Επισκέψεις σχολείων