Ο πίνακας προς έγκριση με τις ομάδες που θα επισκεφτούν το ΚΠΕ Σφακιωτών την περίοδο Ιανουάριος 16 έως Ιούνιος 16.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 2016

Στον πίνακα είναι οι σχολικές ομάδες  που επιλέχθηκαν για να  επισκεφτούν το ΚΠΕ Σφακιωτών με την προϋπόθεση ότι η χρηματοδότηση θα είναι επαρκής.