Φύση και Οικισμός

Μονοήμερο πρόγραμμα προσαρμοσμένο για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου.   Αριθμός μαθητών:32

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του προγράμματος

8.30-9.30

Στο αμφιθέατρο:  Καλωσόρισμα, ενημέρωση για την περιοχή, τις δραστηριότητες του  κέντρου και παρουσίαση του προγράμματος.

9.30-10.30

Παιχνίδια γνωριμίας, σύσφιξης σχέσεων, χωρισμός  σε  ομάδες, παραλαβή εξοπλισμού,  μετάβαση στο πεδίο

10.30-12.00

Μελέτη πεδίου. Δραστηριότητες  παρατήρησης, εξερεύνησης, ανακάλυψης, συζήτηση, σύνθεση απόψεων

12.00-12.30

Διάλειμμα- Κολατσιό

12.30-13.45

Επιστροφή στο κέντρο, εργασία σε ομάδες, δημιουργική έκφραση

13.45-14.30

Παρουσίαση εργασιών, αξιολόγηση του προγράμματος
[/toggle]
Μονοήμερο πρόγραμμα προσαρμοσμένο για μαθητές Ε, ΣΤ Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου.  Αριθμός μαθητών:32

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του προγράμματος

8.30-9.30

Στο αμφιθέατρο: Καλωσόρισμα, ενημέρωση για την περιοχή, τις δραστηριότητες του  κέντρου και παρουσίαση του προγράμματος

9.30-10.30

Παιχνίδια γνωριμίας, χωρισμός  σε  ομάδες, παραλαβή εξοπολισμού, μετάβαση στον οικισμό του Καβάλου

10.30-12.00

Στο Μουσείο: Δραστηριότητες εξερεύνησης και ανακάλυψης των εκθεμάτων. Ερμηνείες και προσεγγίσεις

12.00-12.30

Διάλειμμα- Κολατσιό

12.30-13.45

Επιστροφή στο κέντρο, εργασία σε ομάδες, δημιουργική έκφραση.

13.45-14.30

Παρουσίαση εργασιών, αξιολόγηση του προγράμματος
Μονοήμερο πρόγραμμα προσαρμοσμένο για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α, Β, Γ, Δ   Δημοτικού

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του προγράμματος

8.30-9.30

Στο αμφιθέατρο:  Καλωσόρισμα, ενημέρωση για την περιοχή, τις δραστηριότητες του  κέντρου και παρουσίαση του προγράμματος.

9.30-10.30

Παιχνίδια γνωριμίας, σύσφιξης σχέσεων, χωρισμός  σε  ομάδες,  μετάβαση στον οικισμό του Καβάλου

10.30-12.00

Στο Μουσείο: Δραστηριότητες εξερεύνησης, ανακάλυψης  και δημιουργικής παρουσίασης των εκθεμάτων.

12.00-12.30

Διάλειμμα- Κολατσιό

12.30-13.45

Επιστροφή στο κέντρο, εργασία σε ομάδες, δημιουργική έκφραση

13.45-14.30

Παρουσίαση εργασιών, αξιολόγηση του προγράμματος
Μονοήμερο πρόγραμμα προσαρμοσμένο για μαθητές Ε, ΣΤ Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου.

 

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του προγράμματος

8.30-9.30

Στο αμφιθέατρο:  Καλωσόρισμα, ενημέρωση για την περιοχή, τις δραστηριότητες του  κέντρου και παρουσίαση του προγράμματος.

9.30-10.30

Παιχνίδια γνωριμίας, χωρισμός  σε  ομάδες, παραλαβή εξοπλισμού, μετάβαση στo φαράγγι της Μέλισσας

10.30-12.00

Περιβαλλοντικό μονοπάτι. Δραστηριότητες στο πεδίο

Το συνολικό μήκος της διαδρομής του μονοπατιού είναι 5.200 μ. 

12.00-12.30

Διάλειμμα- Κολατσιό

12.30-13.45

Εργασία σε ομάδες, δημιουργική έκφραση

13.45-14.30

Παρουσίαση εργασιών, αξιολόγηση του προγράμματος

 

[/accordian]

Μονοήμερο πρόγραμμα προσαρμοσμένο για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου.
Αριθμός μαθητών:32

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του προγράμματος

8.30-9.30

  Καλωσόρισμα, ενημέρωση για την περιοχή, τις δραστηριότητες του  κέντρου και παρουσίαση του προγράμματος.

9.30-10.30

Παιχνίδια γνωριμίας, σύσφιξης σχέσεων, χωρισμός  σε  ομάδες, παραλαβή εξοπλισμού,  μετάβαση στο πεδίο

10.30-12.00

Μελέτη πεδίου. Δραστηριότητες  παρατήρησης, εξερεύνησης, ανακάλυψης, συζήτηση, σύνθεση απόψεων

12.00-12.30

Διάλειμμα- Κολατσιό

12.30-13.45

Εργασία σε ομάδες, δημιουργική έκφραση

13.45-14.30

Παρουσίαση εργασιών, αξιολόγηση του προγράμματος