Το Κέντρο

Το  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σφακιωτών Λευκάδας ξεκίνησε τη λειτουργία του  τον  Σεπτέμβριο του 2009 και στεγάζεται σε χώρους του σχολικού συγκροτήματος Σφακιωτών, που παραχώρησε με 15ετή σύμβαση ο πρώην Δήμος Σφακιωτών στο Υπουργείο Παιδείας.

Σκοπός του είναι να συμβάλει αφενός στην πολύπλευρη στήριξη του θεσμού της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, αλλά και στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης) γενικότερα και αφετέρου στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην τοπική κοινωνία.

Αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις που στοχεύουν να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν και να δραστηριοποιήσουν πολίτες κάθε ηλικίας σε θέματα περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα πεδία ενασχόλησης του ΚΠΕ αφορούν σε σημαντικά ζητήματα του τοπικού κυρίως περιβάλλοντος και παράλληλα άπτονται καίριων ζητημάτων αειφορίας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο όπως :
•    Φύση και πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Δομημένο περιβάλλον, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, διατηρητέα κτήρια και οικισμοί
•    Αειφόρος ανάπτυξη : Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Οικολογικά μονοπάτια, Παραδοσιακή  και σύγχρονη απασχόληση, «πράσινη οικονομία».
•    Ενεργοί πολίτες : Φυσικές καταστροφές – Σεισμοί, Εθελοντισμός, Εξοικονόμηση φυσικών πόρων, Διαχείριση απορριμμάτων – ανακύκλωση
•     Φυσικά οικοσυστήματα, βιοποικιλότητα, προστατευόμενες περιοχές (διαχείριση και προστασία)

Αναλυτικότερα οι δραστηριότητες του είναι οι εξής:
•    Προγράμματα σχολικών ομάδων
•    Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
•    Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
•    Συντονισμός και συμμετοχή σε τοπικά και εθνικά δίκτυα
•    Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
•    Προώθηση της έρευνας σε τομείς περιβάλλοντος και εκπαίδευσης
•    Τοπικές, εθνικές και διεθνείς συνεργασίες

Όλες οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και από εθνικούς πόρους ((Υπουργείο Παιδείας- Δήμος Λευκάδας).

Υποδομή

Το κέντρο  διαθέτει:
•    Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για διαλέξεις, σεμινάρια και εκδηλώσεις.
•    Αίθουσα βιβλιοθήκης και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης πολυμέσων με δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο.
•    Αίθουσα θεατρικού παιχνιδιού.
•    Αποθήκες και γραφεία προσωπικού.
•    Παρασκευαστήριο

Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου

Στο Κ.Π.Ε. Σφακιωτών είναι αποσπασμένοι οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:
Ροντογιάννης Διονύσιος, Μέλος της Π.Ο του ΚΠΕ
Σούνδια Αγγελική, Μέλος της Π.Ο του ΚΠΕ

Εμβέλεια του ΚΠΕ

Τα προγράμματά μας απευθύνονται σε σχολεία που προέρχονται κατά 70% από τους νομούς εμβέλειάς μας και κατά 30% από τους υπόλοιπους νομούς της χώρας.

Για την Δευτεροβάθμια στην εμβέλειά μας είναι οι νομοί:

Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Γ’ Αθήνας, Πειραιά

Για την Πρωτοβάθμια στην εμβέλειά μας είναι οι νομοί:

Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας