Δείτε τον αναλυτικό πίνακα επισκέψεων σχολείων στο ΚΠΕ Σφακιωτών Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2013/2014.

kpe-episkepseis13-141

kpe-episkepseis13-142

kpe-episkepseis13-143

kpe-episkepseis13-144

kpe-episkepseis13-145

kpe-episkepseis13-146

kpe-episkepseis13-147