Στον Πίνακα 1 θα δείτε τις σχολικές ομάδες που θα δεχθεί το ΚΠΕ Σφακιωτών ως το τέλος της σχολικής χρονιάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1