Από τη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ ανακοινώθηκε η εγκύκλιος για τις επισκέψες στα ΚΠΕ Κατεβάστε την σχετική εγκύκλιο από εδώ:    EΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΚΠΕ 2013-2014ι