Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Βιωματικό Σεμινάριο Εραστήριο με θέμα : «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία: Διδακτικές προσεγγίσεις στο Ανθρωπογενές Περιβάλλον» που διοργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σφακιωτών στις εγκαταστάσεις του, στο Σχολικό Κέντρο στα Λαζαράτα και στο Λαογραφικό Μουσείο του Καβάλου.

Στο σεμινάριο διάρκειας 14 διδακτικών ωρών συμμετείχαν 69 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν, κατά την αξιολόγηση του σεμιναρίου, πολύ ικανοποιημένοι από τη διοργάνωση, τη φιλοξενία, το περιεχόμενο και την ποιότητα των εισηγήσεων και εξέφρασαν προτάσεις για μελλοντικές δράσεις του Κέντρου.

Δείτε φωτογραφίες από το σεμινάριο.