Η φύση ορίζει ο άνθρωπος παρεμβαίνει

Διήμερο πρόγραμμα προσαρμοσμένο για μαθητές Δημοτικού ,  Γυμνασίου,  Λυκείου.

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του προγράμματος

Ημέρα 1η

15.30-16.30

Στο αμφιθέατρο:  Καλωσόρισμα, ενημέρωση για την περιοχή, τις δραστηριότητες του  κέντρου και παρουσίαση του προγράμματος.

16.30-17.30

Παιχνίδια γνωριμίας και οικοδόμησης εμπιστοσύνης, χωρισμός  σε  ομάδες, παραλαβή εξοπλισμού, μετάβαση στoν οικισμό του  Καβάλου

17.30-19.30

Στο Μουσείο: Δραστηριότητες εξερεύνησης και ανακάλυψης των εκθεμάτων. Ερμηνείες και προσεγγίσεις

19.30

Μετάβαση στη Λευκάδα- Δείπνο- Ξεκούραση

Ημέρα 2η

9.00-9.30

Υποδοχή , παραλαβή εξοπλισμού

9.30-11.00

Μελέτη πεδίου. Δραστηριότητες  παρατήρησης, εξερεύνησης, ανακάλυψης, συζήτηση, σύνθεση απόψεων

11.00-11.30

Διάλλειμα – Κολατσιό

11.30-13.00

Εργασία σε ομάδες, δημιουργική έκφραση

13.00-14.00

Παρουσίαση εργασιών, αξιολόγηση του προγράμματος

[/toggle][/accordian]