Η έγκριση των επισκέψεων σχολικών ομάδων στο ΚΠΕ Σφακιωτών ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017